NAŠE SLUŽBY


Milí naši zákazníci. 


Snažíme sa o čo najlepšie služby a vytvorenie prostredia pre váš dokonalý relax. 

 

Odmeňte nás prosím vašou dochvíľnosťou - 5 minút pred začiatkom termínu masáže.
Je úplne zbytočné, aby ste chodili skôr. Metóda skôr prídem, skôr odídem u nás nefunguje :)

Budeme vďační za dostatočne skoré ospravedlnenie sa vašej neprítomnosti na dohodnutý termín. 
V prípade meškania z vašej strany bude dĺžka masáže skrátená o vami zameškaný čas. 
V prípade časového sklzu spôsobeného z našej strany, sa masáž klientovi automaticky
posúva o celý zameškaný čas. 

Vyhradzujeme si právo neposkytnúť naše služby klientom v prípade viacnásobného
nedostavenia sa na objednaný termín masáže či bez predošlého ospravedlnenia sa,
rovnako aj v prípade slabej osobnej hygieny alebo iných pre nás nepríjemných situácií.

 

Platnosť a pravidlá využitia darčkovej poukážky!

Na zadnej strane každej poukážky je viditeľne vyznačený buď dátum vydania poukážky alebo dátum platnosti poukážky. Posledný deň platnosti darčekovej poukážky musí pripadnúť najneskôr na deň čerpania služieb - deň vykonania masáže. 

Uplynutím doby platnosti darčekovej poukážky právo na využitie služby, na ktorú je darčeková poukážka vystavená, zaniká a objednávateľ služby ani zákazník nemá nárok
na akúkoľvek finančnú alebo nefinančnú náhradu, nárok na vrátenie zaplatenej ceny
alebo jej alikvotnej časti, či inú náhradu škody.


PREDĹŽENIE DOBY PLATNOSTI DARČEKOVEJ POUKÁŽKY NIE JE MOŽNÉ.

Pri dlhodobejšej chorobe alebo pobyte v zahraničí, kedy nie je možné poukážku využiť, nám túto skutočnosť prosím oznámte ešte pred vypršaním platnosti poukážky. 

Prosím vás nevolajte nám v prípade, že je váš poukaz po splatnosti a nesypte na nás desiatky ťažkostí, prečo ste poukaz nestihli využiť. Keď vám raz ujde vlak, lebo ste to nestihli, nejdete si uplatniť nárok na náhradný termín odchodu vlaku. :)

 

ODPORÚČAME KLIENTOM ZAREZERVOVAŤ SI TERMÍN MINIMÁLNE 1 MESIAC OD SKONČENIA DOBY PLATNOSTI.

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

 

dokonalý relax